Честито Рождество Христово!
Начало > Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

 

„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил (Бог с нас).” Исая 7:14

 

Преди повече от 2000 години Той се роди като малко, безпомощно бебе в едно неприветливо и мрачно място – в обора, сред животните. Роди се и умря в разцвета на младостта Си, за да ни освободи от робството на греха.

 

В нощта на Рождество Бог Отец изпрати Своя Ангел с най-чудесната вест: „Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.” Овчарите отвориха сърцата си, потърсиха, намериха и се поклониха  на Младенеца.

 

Нека небесната радостна вест да освети и нашите сърца!

 

Нека всеки от нас да отвори сърцето си и да Го приеме за свой личен Господ и Спасител!

 

Нека се освободим от напрежението и от покварата на греха!

 

Нека радостта от Раждането на Спасителя да изпълва тези празнични дни и цялата Нова 2009 година!

 

Нека тя бъде успешна и пълноценна за теб, скъпи приятелю, за семейството ти и за целия ни народ!

 

„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.” (Исаия 9:6).

 

Честито Рождество Христово!

Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18