Приказка за скъсаните цървули
Начало > Приказка за скъсаните цървули

Приказка за скъсаните цървули

 

Един човек имал голямо семейство и търсил начин как да го изхрани. Не се сещал да се помоли на Бога, защото никой не го бил научил на това.

 

Един ден стоял на двора и се чудел как да свърже двата края. Дошъл при него дяволът. Е, не бил с рога и опашка, за да не го стресне. Явил му се човешки образ и го попитал:

 

- Какво си се замислил?

 

- Мисля си откъде да намеря пари, за да изхраня голямата си челяд. – отговорил му човекът.

 

- Хм, от това по-лесно няма. – казал дяволът. Иди в гората, разкопай под стария дъб и ще намериш това, от което се нуждаеш.

 

Зарадвал се човекът. Грабнал кирката и лопатата и хукнал към гората.

 

Когато разкопал на посоченото място, намерил пълен казан със злато. Цялото семейство заживяло безгрижно. Но колкото и да изглежда хубаво, всяко нещо си има край. Свършило се и златото. Без много да мисли, човекът отново се обърнал към своя “благодетел”, който сякаш по поръчка минавал край него.

 

- Всичко беше хубаво до тук, но свърши. – казал човекът.

 

Дяволът и този път го успокоил:

 

- Няма страшно. Довечера през гората ще мине един гурбетчия. Уморен от дългия път ще полегне под дъба. Когато заспи, вземи му спечеленото!

 

- Ами, ако се събуди? – попитал човекът

 

- Аз за какво съм? Ще ти помогна. – отговорил му дяволът.

Казано – сторено. Семейството отново заживяло ”щастливо”. Но не минало много време и тези пари свършили. Човекът пак потърсил дявола, а той му казал:

 

- Знаеш кой е най-големият богаташ в селото. Иди, убий го и му вземи имането!

 

- Какво говориш? – стреснал се човекът – Ами, ако ме заловят?

 

- Аз съм насреща! Ще те оттърва...

 

Повярвал човекът и започнал да крои планове как да влезе в къщата на богаташа. Накрая направил това, което го посъветвал дяволът.

 

Заловили го и го осъдили на смърт чрез обесване. Издигнали бесилото, сложили бурето под краката му. Зпочнали да изтичат последните предсмъртни минути – най-дългите минути в живота на този човек.

 

Взирал се той сред множеството да зърне отнякъде дявола, нали му обещал да му помогне...

 

Най-после го видял и му извикал:

 

- Хайде бе, побързай! Ей сега ще бутнат бурето и ще увиснана въжето.

 

Дяволът му казал:

 

- Погледни надолу, какво виждаш?

 

Човекът погледнал и извикал:

 

- Един кош и скъсани цървули виждам под себе си. Нищо друго.

 

- Тези цървули аз съм ги скъсал, докато те докарам до тук – отговорил му дяволът.

 

И човекът увиснал на въжето.

 

Послеслов

 

Моята майка ни разказваше тази приказка, когато бяхме деца. Но когато порастнах, аз започнах да я разказвам и на малки и на големи, защото е поучителна.

 

Много важно е към кого се обръщаме за съвет и помощ. До кого се допитванашият народ ? – до врачки, баячки, астролози, екстрасенси /енергобиотерапевти/, запитвачи на духове на мъртви, нумеролози и т. н.  За голямо съжаление  много от медиите също съдействат за това... А после се питаме защо се случват трагедии /и то точно пред големи, всенародни празници/.

 

Ако погледнем в Библията – Второзаконие 18:10-13 „ Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.  Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.”

 

Еремия 17:5-8 „Така казва Господ:Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека,И прави плътта своя мишца,И чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята,И няма да види, когато дойде доброто,Но ще обитава в сухите места в пустинята, в една солена и ненаселена страна.”

 

„Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа, и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока, няма да се бои, когато настане пекът. Но листът му ще се зеленее, и не ще има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод.”

 

Толкова ясно е казано, че това е омразно на Господа и носи проклятие на народа ни... Бог е верен на Словото Си. Той е  дълготърпелив и много милостив.

 

В Библията пише: „...Ако людете Ми, които се наричат с Моето име смирят себе си, та се помолят и потърсят лицето Ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.” А в Псалм 145:18-19 се казва: „Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават.Изпълнява желанието на тия, които Му се боят. Слуша викането им и ги избавя.” 

 

Бог винаги е Готов да ни помогне, иска само да се обърнем към Него, да повярваме в Него и да Го потърсим.

 

Уповавайки на Неговата милост и верност и днес издигам молитвата си за България, за целия ни народ:

 

Молитва за България

 

Благодаря Ти, Господи, Боже Всемогъщи за голямата Ти милост към всички нас, защото си ни опазил като народ, като нация. Прекарвал си ни през трудности и изпитания, през скърби и радости, през войни и победи. Разширявал си границите ни дотолкова, че да имаме излаз до три морета; издигал си ни, снижавал си ни, но винаги си ни водил, защото сме Твои.

 

От дълбините на сърцето Си си ни изваял, дал си ни прекрасна земя - планини и езера, реки и море, дал си ни чисто небе и винаги си ни пазил. Опазил си ни от кръвопролития в годините на прехода, държал си ни в ръката Си, носил си ни в обятията Си.

 

Боже, сега, когато сме в очакване на най-светлия християнски празник, аз викам към Теб за милост и прошка! Прости ни за всяко едно непокорство, за всяко незнание, за всеки грях, с който сме ти съгрешили  и като народ, и като личности!

 

Прости на всяка една институция, на държавните ни, политически и духовни водачи през всичките тези години! Прости за мъките и изтезанията, за невинно пролятата кръв на Твоите чада и служители! Отмахни всяко нечестие, всяка омраза, недоволство и разцепление сред народа ни и ни дай дух на покаяние!

 

Боже,Ти виждаш, че народът ни погива поради липса на знание за Тебе! Моля Те, прости ни за всяко едно идолопоклонство и духовно невежество! Насочи погледа ни към Теб, към спасителното дело на Господ Иисус Христос!

 

Отвори Небесните отвори и благослови България, Господи! Научи ни да се покланяме пред Теб – Единствения, Живия  и  Реален Бог! Слей ни в едно чрез Твойта любов! Разпали огъня в сърцата ни, води ни в единство в Твоя път! Нека да започне един нов етап на развитие, на духовно възстановяване, на съживление в България!

 

Нека всеки, който не Те е познавал досега, да Те познае като Мощен Бог, като свой Спасител и Господ! Нека Твоята любов, мъдрост и сила да изобилстват в нас, чрез Святия Божий Дух!

 

Дай на децата ни това, от което ние сме били лишени, за да възложат надеждата си на Тебе! Помогни ни да гледаме винаги към Теб – от където идва помощта ни! Научи ни да Ти се покоряваме безусловно!

 

Отправям очите си към Тебе, смирявам сърцето си  и Те моля в мощното име на Господ Иисус Христос, Святи Боже!

 

Ти си най-отзивчивият, най всеотдайният и щедър Баща – Всемогъщият, затова Ти благодаря от дълбочината на сърцето си. Амин.

 

03.03.2008 г.                                                          

Таня Стоянова

 

“Аз се гнуся от езическите идоли и почитам Христа, истинския Бог, и никой не може да ме отлъчи от любовта ми към Христа!” Боян Енравота
Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18