Силата на Божията любов
Начало > Силата на Божията любов

Силата на Божията любов

 

В ръцете си държа като скъпоценно съкровище малка, красиво оформена книжка. За кой ли път, очите ми жадно поглъщат огненото послание, което ми носи:  „Кажи им, че ги обичам!” – едно откровение за Божията любов. Под него като стройни войници са се наредили буквите, изписващи скъпото за мене име: Джойс Майер.

 

Поглеждам на последната корица. Озарява ме лъчезарната усмивка на приветлива, красива жена. Пред навлажнените ми очи, устните й сякаш потрепват и за пореден път ми повтарят: „Бог те обича! Ти си важна за Бог!”

 

Сърцето ми се изпълва с благодарност за тази жена, чрез която Бог ми вдъхна мечти. Спомените прииждат отново и отново. Точно три години се навършват от оня миг, в който чух за себе си една страшна диагноза. Тя дойде като внезапен удар, като порой от безоблачно небе. Като оная страшна буря, която заливаше лодката на Исусовите ученици.

 

Исус е жив. Той е същият вчера, днес и завинаги. Той укроти тази буря в живота ми и ми подари Своя мир. Изпрати ми горещото  послание за скъпоценната Си любов към мен.  А името на Джойс Майер се нареди до имената на най-свидните на сърцето ми Негови посланници.

 

Бог знаеше как да стопли душата ми. Една сутрин получих колет няколко приятелки. Пеги Лейни и Марги Бор ми бяха изпратили неща, необходими за престоя ми в болницата, а Деси Йотова – главната редакторка на фондация АНИМ ми изпращаше книжката на Джойс Майер „Кажи им, че ги обичам”.

 

Прочетох книжката „на един дъх”. Дума по дума, страница по страница Божията любов ме обземаше и изтласкваше от мен и най-малкия остатък от страх и съмнение. Преди да замина за операцията, три пъти прочетох книжката. И трите пъти, последните две листчета винаги оставаха непрочетени.

 

Обикновено, когато чета книги преди всичко друго прочитам предговора, обяснителните бележки за и на автора и едва тогава пристъпвам към четене на самата книга. Но сега странно защо - щом стигнех до сведенията за авторката затварях книжката.

 

Обяснението ми дойде в деня на операцията. Не ми позволиха да взема Библията със себе си, затова взех тази малка книжка. Докато чаках анестезиолога дочетох нейния край. Бях вдъхновена от това, което прочетох за живота на Джойс Майер.

 

Помолих Бог да ме използва, както използва нея, за да служа за благословение на всички хора, с които се срещам. Помолих Го да ми дава победоносен живот, за да мога да уча на това и други.

 

Бог изпълни сърцето ми с мечти. Точно в този  момент ме взеха за операцията. Влязох без никакъв страх. С разрешението на лекарите се помолих на глас за целия екип и за успеха на операцията, с най-кратката молитва в живота си.

 

Чрез посланието в книжката „Кажи им, че ги обичам!” осмислих още по-добре силата на изповяданото Божие Слово. Осъзнах своята пълна зависимост от Бог. Научих се самата аз да се обичам. Да се виждам през  Божия поглед и да осъзнавам колко съм скъпоценна в очите на Моя Небесен Баща.

 

Когато отново ме върнаха в стаята разказах на жените за преживяванията си преди операцията. Книжката преминаваше от ръка на ръка и Божията любов като елей помазваше не само телата, но и наранените им сърца.

 

Две години по-късно прочетох статията на Джойс Майер „Да започнем да се наслаждаваме на живота всеки ден”. Разбрах, че и тя е претърпяла операция като мен. Мисля си, че Бог може да използва по най-невероятен начин всеки факт от нашия живот, за да докосва и променя сърцата на хората.

 

Книжката „Кажи им, че ги обичам!” достига не само физически болните. В ежедневието си често срещам депресирани жени и момичета - наранени и  отхвърлени още от детските си години.  “Махни се от главата ми!”, “Не ми се пречкай в краката!”, “От тебе нищо не става!” са били най-употребяваните реплики, които са чували  от устите на майките си. Тези думи са оставяли дълбоки, неизлечими за цял живот рани в крехките детски души. И нищо освен Божията вседостатъчна любов не може да ги отмахне.

 

Книжката на Джойс Майер „Кажи им, че ги обичам!” много пъти ми е помагала да утешавам  такива хора. Тя се е превърнала в настолна книга за голяма част от тях.
Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18