Молитвата
Начало > Молитвата

Молитвата

 

Молитвата е най-естественият начин, по който можем да общуваме с нашия Създател. Това е  практическата ни връзка с живият и реален Бог. Тя  довежда  Божието присъствие, което не може да се  сравни с нищо на този свят.

 

Молитвата е средството, чрез което Бог се ангажира да извърши онова, за което Го молим. Когато общуваме с Бога, ние  изпитваме вътрешно удовлетворение, че Той е жив и реален, че чува молитвите ни и ни отговаря.

 

Целта на нашите молитви е да виждаме Божията слава, да разпознаваме Божието действие, затова те са неделима част от християнското  ни ежедневие.

 

Истинска привилегия е  да започнеш и да завършиш деня си в разговор със своя Небесен Баща – Вседържителят, Който държи в ръцете Си  цялата вселена.

 

Размишлявайки върху силата на молитвата, сега си спомням за една мисъл на Е. Баундс: “Бог оформя света, чрез молитва. Колкото повече молитви има по света, толкова по-добър ще е светът, и толкова по-голяма ще е силата, възпираща злото. Молитвите на Божиите  светии са капиталът на небето, чрез който Бог извършва Своята велика работа  на  земята.“

 

Най-голямото наследство, най-голямото богатство на земята е  молитвеното наследство на Божиите чада.

 

В Библията намираме много примери за хора, престоявали в молитва. Вярвам, че всеки християнин се е възхищавал  от пълнотата и всеобхватността  на Господната молитва: „Отче наш“ и  на застъпническата молитва на Исус Христос, записана в Йоан 17. Самият Той ни  е обещал: „Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне” Марк 11:24.

 

Всяка молитва е важна за Бога, дори и неизречените стенания и вопли. Но особено важно място в нашия християнски живот  има молитвата на съгласие. Ето защо е толкова важен 11 май 2008 г. когато по лицето на цялата земя се издигна всеобща молитва към Бога.

 

Нека Бог да благослови всички, които издигат молитвите  и сърцата си към Него! На тези, които имат живото- спасяваща нужда от Спасителя на човечеството, но все още не са го осъзнали нека Бог да им се открие,за да се разшири Божието Царство на земята!

 

На Всемогъщия Бог, Който прекрасно знае всичките ни нужди и отговаря на молитвите ни принадлежи цялата слава , защото всичко е от Него,  чрез Него и за Него.

 

Амин!

 
Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18