Имена, придобити  по закон
Начало > Имена, придобити  по закон

Имена, придобити  по закон

 

Денят ми започна по-рано от обикновеното. Събудих се с чувство на възторг. Сърцето ми пееше и възхваляваше Бога. От устата ми се изливаха думи на благодарност. Молитвата ми беше съпроводена със силното желание Бог да ми разкрива повече от Себе си, за да го опознавам все по-дълбоко.

 

Станах с решението да се заема с ежедневните си домакински задължения. Всичко тази сутрин ми изглеждаше  по-особено. Излязох на терасата. Свежото утринно небе сякаш ми се усмихваше и ми обещаваше един прекрасен ден. Калдаръмчетата грееха като окъпани, наболи нежни, разноцветни пъпки, готови да разцъфнат под целувките на първите слънчеви лъчи. Полюбувах им се и благодарих  на моят Небесен Баща, че ми е дал умението да се радвам на малките неща. Тази сутрин Той беше още по-щедър към мен.

 

От няколко дни бях в отпуск, чувствах се освободена от забързаното ми ежедневие. Не че работата ми тежеше. Напротив, през цялото време изпитвах истинско удовлетворение от това, че дори и в пенсионна възраст мога да работя пълноценно, но сега жадно попивах радостта от всеки миг свобода.

 

Очаквах съпругът ми да се събуди и побързах да приготвя любимата му закуска. Запътих се към бокса. Двата разноцветни листи, залепени на плочките над чешмата отново привлякоха вниманието ми. На зеления съм записала молитвата си за моя съпруг, а на жълтия е завета ми с Бога.

 

От Библията знам, че Бог е сключил завет с различни мъже в историята на Божия народ: Ной, Авраам, Мойсей... А преди година научих, че по лицето на земята има много съвременни мъже и жени, които са сключили завет с Бога, като са Му посветили живота си и обещанието да Му служат вярно.

 

Тази идея оживя в моето сърце и веднага Му казах: „Боже, и аз искам да сключа завет с Тебе. Не зная как, но вярвам, че Ти ще ми помогнеш да го направя.”

 

Няколко дни носих тази идея  дълбоко в себе си и размишлявах върху нея. И един ден заветът беше готов. Напечатах го с голямо вълнение, принтирах го и го подписах. Когато слагах върху подписа си автентичен печат чрез натопения си  в мастило  десен палец, вратата се отвори. Колкото и невероятно да звучи, в този миг получих не само духовно, но и материално благословение. 

 

Тази сутрин също прочетох моят завет с Бога. Когато изричах последните думи: /Твоя покорна дъщеря и трите си имена/, странна мисъл осени ума ми...

 

Откакто се бях омъжила, не бях се замисляля над това, че първите две имена ми принадлежат по рождение – моето и на баща ми. Фамилното ми име обаче, е придобито вследствие на брачния завет с  моя съпруг. В този миг осъзнах, че заедно с името, което получих преди 40 години, съм наследила и всичко свързано с това име – и права, и задължения.

 

Мислите в ума ми продължаваха да прииждат. По нов начин осъзнах, че от оня миг, в който повярвах в Бог чрез вяра в Исус Христос преди 16 години, аз станах новозаветна християнка и Божия дъщеря. По Закона на благодатта, който е Новият Завет чрез вяра в Исус Христос, аз съм придобила Христовото име, а заедно с него и всички Божии благословения и обещания описани в Библията.

 

В този миг сърцето ми заби още по-радостно в гърдите. Споделих моето откритие  със съпруга ми и двамата се просълзихме. Изведнъж си спомнихме, че точно днес беше денят, в който преди 40 години се бяхме врекли във вярност един на друг.

 

Изправихме се и се прегърнахме, а от сърцето ми избликна молитва: „Боже Всемогъщи! Благодарим ти за тези 40 години брачен живот! Моля Те, дръж ни здраво в ръцете Си! Благослови брака ни! Слей ни в едно с Твойта любов и бъди с нас завинаги! В Името на Исус! Амин!” Съпругът ми също каза „Амин” и скрепихме молитвата си с целувка.

 

Вярвам, че заедно с нас и цялото небе се радваше на нашия семеен празник. Моят Небесен Баща за пореден път ме направи щастлива. Днес той ми подари още една частица от Себе си – откровението за двете ми придобити имена.

 

23 Юли 2008 г.

 Последна промяна:
September 22. 2016 13:04:18