Спасителю мой

 

Господи Свят, Единствен и Истинен,

Спасителю мой, жив Син на Бога!

Много песни за Теб са написани,

Много молитви, стихове много...

 

Дълго и аз към Теб съм вървяла,

Падала, ставала в житейския път,

Но Ти ме срещна, придаде ми вяра

И тръгнах с Тебе към вечния град.

 

Всеки миг търся Твойта десница,

За да ме пази в живота суров;

Да ме издига с крилата на птица;

Да ме дарява с вечна любов.

 

07 Юли 2006 г.